Eko-Lignite dostępny jest w następujących granulacjach:

  • warstwa podkładowa – Eko-Lignite o granulacji 10-20 mm
  • warstwa wierzchnia – Eko-Lignite o granulacji 20-40 mm

Oferujemy Eko-Lignite:

  • konfekcjonowany:
    • - worki 30 l 20 kg  worek 30l
    • - big - bagi 600 kg
  • luzem
    (ograniczona dostępność towaru luzem związana z warunkami atmosferycznymi)

Przeciętnie, jeden 30-litrowy worek wystarczy na powierzchnię 1 m2. Jeden big-bag pokrywa 30 m2.