Przeznaczenie
Preparat Eko-Lignite jest to wysortowany węgiel brunatny o odpowiedniej granulacji. Wykorzystywany jest do wzbogacania gleby w substancje organiczne. Zalecany do dekoracji i ściółkowania podłoży. Jest materiałem dekoracyjnym zastępującym korę drzewną. Eko - Lignite ze względu na swoją strukturę nie ulega przemieszczaniu przez wiatr. Wykorzystywany do dekoracji kwietników, klombów, skwerów, wokół pni drzew i krzewów na tarasach oraz balkonach. Obojętny odczyn - pH wynoszący 5,9 sprawia, że nadaje się do ściółkowania większości roślin. Ponadto, dzięki obecności w swej strukturze wolnych kwasów huminowych bądź soli oczyszcza gleby skażone działalnością przemysłową.

Eko - Lignite ma zastosowanie w:

  • ogrodnictwie,
  • sadownictwie,
  • zagospodarowaniu terenów zielonych,
  • rolnictwie
  • rekultywacji terenów skażonych działalnością przemysłową.

Stosowanie
Eko-Lignite poprzez naturalny rozkład wierzchniej warstwy pod wpływem warunków atmosferycznych (słońce i deszcz) powoduje zahamowanie wzrostu chwastów, zatrzymuje wilgoć oraz ciepło. W stanowisku nienasłonecznionym proces rozpadu cząstek jest powolniejszy niż w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych takich, jak słońce czy deszcz. Grubość warstwy preparatu stosowanego do celów dekoracyjnych jest dowolna, jednak zalecana minimalna warstwa gwarantująca zahamowanie wzrostu chwastów wynosi 5-6 cm.

Zalecane stosowanie:
warstwa podkładowa – Eko-Lignite o granulacji 10-20 mm
warstwa wierzchnia – Eko-Lignite o granulacji 20-40 mm

Dawkowanie uzależnione jest od stopnia zasobności gleby w próchnicę, stopnia skażenia w metale ciężkie, a w przypadku stosowania do celów dekoracyjnych od indywidualnych oczekiwań klienta. Ze względu na powolny rozkład węgla w glebie (mineralizacja do 8 lat) efekty działania Eko - Lignite jako preparatu wzbogacającego glebę utrzymują się przez następne lata.

Okres przydatności - bezterminowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi
Pobierz:
• Sprawozdanie 1/2010
• Sprawozdanie 2/2010
• Sprawozdanie 3/2011
• Sprawozdanie 4/2011
• Sprawozdanie 5/2011
• Sprawozdanie 6/2012
• Sprawozdanie 7/2012
• Sprawozdanie 8/2012
• Sprawozdanie 9/2013
• Sprawozdanie 10/2013
• Sprawozdanie 11/2013

Zapraszamy również na:
"Maja w ogrodzie" odcinek 308 pt: "Elegancki ogród przy dużym domu"

"Targi EDEN 2011"

Referencje: Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni "KERRIA"